• Telefon

    +387 (0)33 957 478

  • Email

    info@doakonsalting.com

  • info

Reference

Potpisan ugovor o zastupanju Anadolu Univerziteta u 6 zemalja okruženja: Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Albanija, Kosovo, Bugarska i Moldavija.

Potpisan ugovor o zastupanju kompanijeAE Arma-Elektropanç u investicionim poduhvatima u Bosni i Hercegovini.

Iniciranje i učešće u realizaciji veliki projekata u medicinskom sektoru na području Bosne i Hercegovine:

– Opremljene prostorija Ginekološko-akušerskog i Pedijatrijskog odjela Kantonalne bolnice Goražde – vrijednost projekta 500.000,00 KM

– Obonova odjela za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju JU Kantonalna bolnica Zenica – vrijednost projekta 1 000 000,00 KM

– Opremanje Porođajnog odjela u JU Bolnica Travnik – vrijednost projekta 500 000,00 KM